• Products-TOFRE-HEAT-HERBAL-STICKS

คู่มือผู้ใช้แท่งสมุนไพรร้อน TOFRE

คู่มือผู้ใช้ Tofre Heat Herbal Sticks

User-Guide-of-Tofre-Heat-Herbal-Sticks1

ใส่แท่ง TOFRE ลงในอุปกรณ์ทำความร้อนช้าๆ

User-Guide-of-Tofre-Heat-Herbal-Sticks2

บดขยี้ระเบิดในแท่ง

User-Guide-of-Tofre-Heat-Herbal-Sticks3

กดปุ่มบนอุปกรณ์ทำความร้อนแล้วรอจนสั่นอีกครั้ง

User-Guide-of-Tofre-Heat-Herbal-Sticks4

เริ่มต้นการเดินทางด้วย Tofre(15-20puffs โดย 1 sticks)

ฝากข้อความของคุณ

เราจะตอบกลับอีเมลของคุณภายใน 24 ชั่วโมง และหวังว่าจะได้พูดคุยกันเพิ่มเติม.....